سه شنبه 12 اسفند 1399


- مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب:
1- تصویر از تمام صفحات شناسنامه 3 سری

2- تصویر کارت ملی 3 سری

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 3 سری ( به استثناء متقاضیان بالای 50 سال
)
4- تصویر اجاره نامه معتبر 3، سرقفلی ، سند مالکیت 3سری
.
5- تصویر آخرین مدرت تحصیلی

6- 12 قطعه عکس 4*3

7- اخذ استعلام کدپستی یا ارائه قبض برق محل مورد درخواست

8-پاکت دکمه دار
   A5
9- در صورت داشتن شریک تصویر صفحات  شناسنامه ،  تصویرکارت ملی و 2 قطعه عکس پشت نویس شده شریک

10- در صورت حقوقی بودن تصویر اساسنامه ، آگهی روزنامه ، تصویر آخرین تغییرات ،تصویر شناسنامه ، تصویر کارت ملی و 2 قطعه عکس پشت نویس شده اعضاء هیئت مدیره

 - مدارک لازم جهت تمدید پروانه کسب :

1- اصل پروانه کسب

2- تصویر اجاره نامه

3- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی

4- 2 قطعه عکس

-  مدارک لازم جهت انتقال محل پروانه کسب:

1- اصل پروانه کسب

2- تصویر اجاره نامه، سرقفلی یا سند مالکیت

3- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی

4- 2 قطعه عکس